alpha reiser - Dine drømmer - vår inspirasjon
BETINGELSER
 
 
 
 
ALPHA REISER
ALPHA REISER
Alpha reiser, Biri, Oppland
NORWEGIAN
NORWEGIAN
BAGASJEBETINGELSER
Håndbagasje er inkludert. Alle reisende kan medbringe 1 stk håndbagasje gratis. Maksimal vekt er 10 kg på lavpris flyvninger og 15 kg på fullflex flyvninger. Maksimum størrelse er 55 x 40 x 23 cm.

Innsjekket bagasje er begrenset til 2 kolli a 20 kg per reisende.
Bagasjefrakt belastes fra første kolli og beregnes per kolli og per strekning.

Internett fraktgebyr er 80 NOK på utland.
Hvis bagasjefrakt betales på flyplassen er gebyr 120 NOK på utland.
Oppmøte med bagasje over 2 kolli eller med overvekt belastes med et ekstra gebyr.

Frakt av ski og golfbag kan forhåndsbestilles på www.norwegian.no
Spesialbagasje som sykler, snøbrett, surfebrett, surfebrett og lignende kan ikke forhåndsbetales. Dette må betales på flyplassen.

SETERESERVASJON
Ønsker du å forhåndsreservere sete på flyet?

Har du et favorittsete eller ønsker du å sikre at reisefølget sitter samlet? Med setereservasjon kan du velge sete på forhånd. Se betingelser under.

Gebyr for setereservasjon beregnes per reisende per strekning og er 80 NOK. Tjenesten kan kun benyttes på utvalgte flyvninger betjent av Norwegian. Endring av sete er gratis inntil 25 timer før avgang.
LEILIGHETER
LEILIGHETER
SKADE DEPOSITUM
Enkelte tilbydere av leiligheter krever et depositum som ligger beskyttet på ett av deltakernes kreditkort i tilfelle leiligheten ikke blir overlevert i samme tilstand som dere mottok den. Det skjer et midlertidig trekk på kortet som tilbakeføres innen noen få dager etter at leiligheten er overlevert uten skade.
Beløpene kan variere fra 200-500 Euro.

ANKOMST
Viktig at de reisende gir melding til innehaver i de tilfeller man av ulike årsaker blir forsinket i forhold til angitt ankomst. Kontaktperson og telefonnummer vil bli gitt av oss før avreise.
Tidspunktet leiligheten er klar for mottak kan variere.
I enkelte tilfeller må de reisende hente nøkkel et annet sted enn ved leiligheten. Airport Transfer selskapet vet dette - og denne ektra stopp er inkludert i prisen.

AVREISE
Tidspunkt man må være ute av leiligheten varierer. Tidspunkt vil være angitt i reisedokumentene.

Reisedokumentene angir også måten nøkkelen skal avleveres ved avreise.


RENHOLD
Ved avreise skal de reisende naturligvis avlevere leilgheten i respektabel stand.
Søppel legges i beholdere, stoler og bord settes på plass, og eventuelle kopper og kar er rengjort.

OPPFØRSEL
De reisende må forholde seg til reglementer som er utskrevet for leieforholdet. Overtredelse av dette kan medføre erstatningsansvar, eller utkastelse.
Utagerende og høylytt festing er naturligvis ikke akseptabelt.
De reisende må påbergene å signere de gjeldende ordensreglene som gjelder for leieforholdet.
REISEGARANTIFONDET
REISEGARANTIFONDET
Reisegarantifondet sine oppgaver er regulert i Lov om pakkereiser og reisegaranti av 25. august 1995 nr 57 (pakkereiseloven) og dens forskrift.

Sentrale bestemmelser i pakkereiseloven er:


§ 2-1: Definisjon av en pakkereise
§ 2-2: Definisjon av arrangør og formidler
§ 3-1: Vilkår for annonsering og markedsføring
§ 7-1: Formidlerens ansvar
§ 11-1: Garantiplikt og reisegaranti
§ 11-2: Reisegarantifondet
§ 11-3: Reisegarantiens dekningsområde (hvilke tap som dekkes)
§ 11-4: Fremgangsmåten ved dekning av garantien
§ 11-7: Straffebestemmelser

Alpha Reiser er tilknyttet Reisegarantifondet gjennom garanti stillet gjennom vårt firma IdèKreativ.

Hele bestemmelsen finner man her :
http://www.lovdata.no/all/nl-19950825-057.html
REISEFORSIKRING
REISEFORSIKRING
Vi anbefaler våre kunder å tegne en reiseforsikring/avbestillingsforsikring.

En slik forsikring sikrer deg som kunde rett til å kreve seg løst fra kontrakten ved plutselig og alvorlig sykdom hos seg selv eller noen i hans nærmeste familie, eller noen han reiser sammen med, eller andre uventede og alvorlige hendelser.

Alpha Reiser tilbyr reiseforsikring gjennom EUROPEISKE REISEFORSIKRING.

ENKELTREISE BESTÅR AV
> Forsinkelser
> Reisegodsforsikring
> Reisesykeforsikring
> Reiseulykkesforsikring
> Ansvarsforsikring
> Rettshjelp
> Veterinærutgifter

AVBESTILLINGSFORSIKRING
dekker om du blir syk, skadet i en ulykke, eller din nærmeste familie rammes av alvorlig sykdom eller ulykke - slik at du er forhindret fra å reise.

FOTBALL BILLETTER
FOTBALL BILLETTER
Vi har samarbeidspartner som formidler fotballbilletter til alle de store ligaer.
Kom med ønske - og vi forsøker å hjelpe deg via samarbeidspartner.

Ved benyttelse av samarbeid med formidler er vi naturlig nok forpliktet å kjøpe billetter på de vilkår og betingelser selger setter for kjøpet. Dere som kunder vil naturligvis få formidlet disse vilkår før kjøp eventuelt gjennomføres.

Følgende er "normalt" å beregne;
Billettene som kjøpes har plass blant hjemmepublikumet eller på nøytral sone. I de fleste tilfeller er det vanskelig å si hvor på stadion man får sitte siden man ikke får tildelt billetter ca. 14 dager før kampen skal gå.

Vær oppmerksom på at angitt tidspunkt på helgekamper kan forandre seg hvis TV-selskapene bestemmer seg for å sende kampen på TV. Dette er noe som kan gjøres helt opp til 2 uker før kampstart.

Vi anbefaler i tilfelle kjøp av fotballbilletter at man bestiller reise fredag-søndag for helgekamper, da kamper kan flyttes til søndag dersom den aktuelle kampen skal sendes på tv. .
AIRPORT TRANSFER
AIRPORT TRANSFER
Oppgitt pris på airport transfer gjelder for minimum 2 personer der annet i tilfelle ikke er angitt i tilbudet. Vi forbeholder oss retten til å inkludere flere peroner i en en større bil i de tilfeller flere av våre gjester ankommer med samme fly og skal til samme hotell. Effektivt og miljøvennlig.
Airport transfer er bestilt ut fra at passasjerene har med seg vanlig håndbaggasje. I enkelte tilfeller vil større medbragt baggasje påvirke valg av bil - og prisen må justeres noe.
REISEVILKÅR
REISEVILKÅR
Bestilling
Kontrollér bestillingsbekreftelsen/faktura grundig straks du mottar den slik at du vet den stemmer overens med det du har bestilt. Dersom ev. feil skal rettes, må dette skje før betaling finner sted.
Kreves det ved reisens bestilling at det betales et depositum skal dette angis ved bestillingstidspunktet.
Innbetaling av faktura/depositum bekrefter at du har lest og godkjent reisebetingelsene, og er kjent med de øvrige reisevilkårene. Hvis depositum/faktura ikke er betalt innen fristen som angis ved bestilling, står det Alpha Reiser fritt til å annullere bestillingen uten varsel.

Før billettutstedelse
Etter at reservasjon er bekreftet, faktura utstedt, og betalt av kunden, kan endringer/avbestilling kun foretas ved henvendelse til Alpha Reiser ved e-mail eller pr. telefon. Det kreves et ekspedisjonsgebyr på NOK 300 pr. person ved kansellering eller pr. endring. De fleste flybilletter kan ikke endres, evt. så tilkommer et endringsgebyr fra flyselskapet.

Priser
Dersom det i vilkårene som følger av bestillingen er angitt særskilte vilkår i forhold til endringer i valutakurser, flypriser, skatter, avgifter eller andre uforutsette faktorer utenfor ALPHA REISERS kontroll endrer seg vesentlig fra fakturadato, forbeholder Alpha Reiser seg retten til å justere og etterfakturere kostnadene. Dersom dette skulle skje vil faktura bli sendt senest 30 dager før avreise. Hvis prisøkningen utgjør 10% eller mer av reisens pris, har den reisende rett til å avbestille reisen og få refundert innbetalt beløp.Ved uforutsette ruteendringer hos flyselskapene vil eventuelle tilleggskostnader tilfalle kunden.

Avbestilling ved akutt sykdom
Dersom du ikke har reise-/avbestillingsforsring fra før anbefales det at du tegner en reise-/avbestillingsforsikring som dekker avbestillingsomkostninger såfremt deltagelse i reisen blir umulig- eller i vesentlig grad vanskeliggjøres på grunn av død eller akutt sykdom/skade, som krever innleggelse på sykehus, legeordinert sengeleie, eller sidestilles med dette, hos deg selv eller ektefelle/samboer, foreldre, svigerforeldre, barn, barnebarn, søsknene, besteforeldre, svigerinne, svoger eller reisedeltaker. Alpha Reiser selger reise-/avbestillingsforsikring gjennom Europeiske.


Avbestilling/endring av en bestilling
Avbestilling eller endring av en bestilling må skje skriftlig. Avbestillings- og endringsdato regnes som den dato (man-fre) arrangøren mottar beskjeden. Endring av en bestilling vil medføre et gebyr.
.
Generelle regler for avbestilling:
a) Ved avbestilling inntil 31 dager før avreise betaler kunden et administrasjonsgebyr på kr 300,-/person
b) Ved avbestilling f.o.m. 30 dager – 14 dg før avreise betaler kunden et adm.gebyr på kr. 300.-/person
e) Ved avbestilling f.o.m 13 dager – 7 dager før avreise betaler kunden 1. natt ved hotellet
+ et adm.gebyr på kr. 300.-/person.
f.) f.o.m. 6 dager og frem til avreisetidspunktet, eller hvis den reisende ikke møter ved avgang eller mangler de nødvendige papirer, visum, vaksiner e.l. for å delta på reisen, gis ingen refusjon.

Eventuelle spesielle vilkår i forhold til bookingen angitt før/under bestillingstidspunktet som vedrører avbestillinger kan føre til at generelle bestemmelser angitt oven for delvis eller helt avvikes. Disse spesielle forhold skal angis skriftelig av Alpha Reiser senest når kunden mottar faktura på reisen, slik at kunden på forhånd er klar over hvilke betingelser som gjelder reisen.

Fly bestilt gjennom Alpha Reiser
Ved avbestilling av flybilletter gjelder forskjellige regler fra flyselskap til flyselskap. Billettene er som regel ikke refunderbare. Sjekk ved bestilling. Ved kansellering/endring betales et ekspedisjonsgebyr på kr 300 per billett i tillegg til flyselskapets egne.

Retten til å overdra reisen
Den reisende har rett til å overdra reisen til en person som oppfyller alle nødvendige betingelser for å delta, dersom han underretter Alpha Reiser om dette innen 20 dager før avreise. Overdragelsen etter disse bestemmelser kan likevel ikke skje dersom det er i strid med de regler Alpha Reiser er bundet til av flyselskapet eller lokale samarbeidspartnere på våre destinasjoner. AlphaReiser tar kr. 300.- i adm.gebyr for eventuelle overdragelser av reise etter at reisen er betalt av kunden. Eventuelle gebyrer som vil påløpe Alpha Reiser som reisearrangør fra eksterne samarbeidspartnere innvolvert i reisens opplegg grunnet denne overdragelsen betales av kunden.

Den reisendes plikter
Den reisende må overholde betalingsfristene og må ved avreisen ha nødvendige reisedokumenter som pass, flybillett, nødvendig reise dokumentasjoner, eventuelt visum, bevis på vaksinasjon eller lignende. Den reisende anbefales på det sterkeste å ha reiseforsikring. Vi gjør oppmerksom på at eventuelle reiselederne ikke kan yte særskilt assistanse til noen av deltagerene under reisen. Dersom den reisende grovt tilsidesetter sine plikter, kan han nektes å delta eller utelukkes fra resten av reisen, uten at han kan kreve tilbakebetaling fra arrangøren. Ved utelukkelse etter at reisen er påbegynt, kan den reisende pålegges selv å bære omkostningene ved endret hjemreise. Den reisende kan gjøres erstatningsansvarlig hvis han med vilje eller uaktsomhet påfører arrangøren tap bl.a. ved ikke å overholde de bestemmelser som er nevnt ovenfor.

Flyreiser
I de tilfeller Alpha Reiser har ordnet flyreisen for kunden flyr den reisende i henhold til betingelsene i flyselskapets befordringsansvar. Alpha Reiser er ikke ansvarlig for ekstrautgifter i forbindelse med eventuelle flyforsinkelser, tap av eller skade på bagasje under flyreisen, eller force majeure (streik, naturkatastrofe eller annet). Ved selvforskyldte forsinkelser som f.eks. for sent fremmøte til flyavgang eller transferbuss, er ikke Alpha Reiser ansvarlig for å ordne ny billett eller endre allerede eksisterende billett, eller på noen måte ansvarlig for å dekke påløpte kostnader grunnet denne forsinkelsen. Eventuelle kostnader ved endring eller utstedelse av ny billett må i slike tilfeller betales av kunden selv.

Ved mangler
Den reisende plikter å gi beskjed innen rimelig tid dersom han oppdager en mangel ved reisen. Oppdages mangelen etter at reisen har startet, må den reisende reklamere til oppgitte Alpha Reiser sitt kontakttelefon, eller representant på stedet, slik at man blir gitt en mulighet til å rette opp mangelen.

Hvis et problem ikke kan løses tilfredsstillende på stedet, kan klagen sendes skriftlig til Alpha reiser senest to uker etter hjemkomst. Hvis klagen ikke løses tilfredsstillende for passasjer eller Alpha reiser kan saken henvises til Reklamasjonsnemnda for Pakkereiser.

Som arrangør av pakkereiser har Alpha Reiser til en hver tid stående en garanti i Reisegarantifondet gjennom vårt firma IdèKreativ. Dersom du ønsker kontakt med denne instansen, ring 51 84 47 27 eller skriv til: Reisegarantifondet, Pb. 227 Sentrum, 4001 Stavanger.
Forøvrig henviser vi til Den Norske Reisebransjes Alminnelige Vilkår for Pakkereiser.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alpha reiser biri oppland
SPRINTVEGEN 14 * N-2836 BIRI
ORG.NR. 989 341 642